Курс: SEAS I - Научен подход за упражнения при сколиоза, София

Курс: SEAS I - Научен подход за упражнения при сколиоза, София

12 декември 2018

Курс: "SEAS I - Научен подход за упражнения при сколиоза", 6-8 Септември 2019г., София

Подход, одобрен от SOSORT (Society on Orthopaedic and Rehabilitation Treatment)


Инструктор: Микеле Романо
Директор на ISICO, Italian Scientific Spinal Institute – Milan
Президент на SOSORT 2018

Микеле Романо е един от създателите на Научния подход за упражнения при сколиоза SEAS  (Scientific Exercises Approach to Scoliosis).  Подхода SEAS Романо активно подкрепя и промотира по света чрез професионални курсове, провеждащи се на различни континенти.

 

 

Регистрацията е отворена на уебадрес:  http://siz.bg/seas-registration

 

 

 

 

 

КАКВО Е SEAS?

SEAS е научен подход за упражнения при сколиоза- Scientific Exercises Approach to Scoliosis.  Принципите на SEAS се основават на специфична форма за корекция, наречена активна авто-корекция, на която пациентът се обучава индивидуално и след това се надгражда със стабилизиращи упражнения, които включват невро-мускулен контрол, проприоцептивна тренировка и баланс. Типовете упражненията са модифицирани, така че да бъдат включвани в ежедневните дейности. Подходът на SEAS се характеризира също с когнитивно-поведенчески подход към пациента и неговото семейството, с цел постигане на максимално съответствие към лечението.
ISICO, в подхода си към неоперативното лечение на сколиозата, напълно следва ръководствата на SOSORT.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Диплома за физиотерапевт (кинезитерапевт, рехабилитатор, медицинска рехабилитация и ерготерапия) или лекар.
Предишен опит в лечението на сколиозата.
Попълнена регистрационна форма.

ТАКСАТА ПРАВОУЧАСТИЕ ВКЛЮЧВА: 

Такса участие - 976лв

50% авансово плащане за ранна такса до 10 май 2019г. - 488лв


КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪЛНА РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА – 10 август 2019г.
Максимален брой участници – 20

Сертификат от ISICO с валидност 5 години. Акредитацията може да бъде подновена, посещавайки следващо ниво на курса SAA - SEAS II или след преминаването на опреснителен курс от 1 ден, завършващ с изпит
Обучителни материали на английски език и достъп до онлайн платформа след регистрация в ISICO
Обучителни материали за предварителна подготовка. Обучителни материали на разположение в дните от курса
Кафе паузи и 3 броя обяд
Всички участници подписват етичен кодекс,съобразен с изискванията на SOSORT

 

TheraBand подкрепя курсовете на SEAS в България!КОНТАКТИ:
Организатор: Физио Нова ЕООД
ONLINE РЕГИСТРАЦИЯ НА WWW.SIZ.BG
Телефон за връзка: 0884 717 888
Имейл: physionova@siz.bg
http://siz.bg
http://en.isico.it/isico-activities/seas-in-the-worldScientific Exercises Approach to SCOLIOSIS – SEAS I, 6-8 September 2019
consistent with the SOSORT guidelines

Course with Michele Romano 
The Italian National Rehabilitation Director of ISICO (Italian Scientific Spinal Institute) – Milan
SOSORT President 2018

 

Registartion open on  http://siz.bg/seas-registration

 


SEAS is an acronym for “Scientific Exercises Approach to Scoliosis”. The principles of SEAS are based on a specific form of auto-correction (termed active self-correction), that is taught individually to each single patient, and then associated with stabilizing exercises which include neuromotor control, proprioceptive training and balance. The exercises are also incorporated into daily living activities. The SEAS approach is also characterized by a cognitive-behavioural approach towards the patient and his family to maximize compliance to treatment.

ISICO in its approach to the conservative treatment of scoliosis is totally consistent with the SOSORT .PARTICIPATION REQUIREMENTS:
Physical Therapist professional education 
Past training/experience in scoliosis patient care 
Application form confirmed by Sport and HealthPARTICIPATION FEES INCLUDES:
Regular fee 499€
50% of early bird fee until 10th May 2019 -249.5 €

DEADLINE - 01.08.2019г.
Maximum number of participants up to 20

SEAS Accreditation (SA): recognized for people who attended the first level course, and passed the final exam. The course lasts three days. The accreditation expires after 5 years. It can be renewed attending the SAA level course, or attending a refresher course of 1 day concluding with an examination.
Study materials in English and software access via internet on an e-learning platform ScoliosisManager.
Coffe breaks and 3 lunches incl.

At the end of the SEAS courses the participants are asked to sign a statement that only those who are consistent and in line with these SOSORT guidelines.


CONTACTS:
Hosted by Physio Nova Ltd. 
ONLINE REGISTRATION ON WWW.SIZ.BG
M: +359 884 717 888
E: physionova@siz.bg
http://siz.bg
http://en.isico.it/isico-activities/seas-in-the-world


BSPTS е школа, която провежда обучения за физиотерапевти, занимаващи се с лечение на пациенти със сколиоза или други гръбначни нарушения. Обучението се води от Борислав Чонгов, доктор - инструктор на BSPTS. Запишете се!

прочети още

Базовият курс:"„Еластично съпротивление, проприоцептивна тренировка и миофасциална релаксация във физикалната терапия и спорта“" ще ви помогне да усъвършенствате ефективността в практиката си чрез употребата на ластици, тейпове, топки, баланс борд, флекс бар, фоум ролер и др.

прочети още

COMPREHENSIVE DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF SCOLIOSIS, POSTURAL DEFECTS AND SCHEUERMANN’S DISEASE FITS METHOD COURSE Functional Individual Therapy of Scoliosis Part 1: 13-18 June 2023, Sofia, Bulgaria Part 2: 7-12 October 2023, Sofia, Bulgaria Rcommended by the SOSORT for the treatment of children with scoliosis.

прочети още

Разберете какви са съвременните методики при физиотерапевтичното лечение на сколиоза. Кое е ефективното съчетаване на методиките в клиничната практика. Правилният избор на терапия спрямо нуждите на пациента.

прочети още

Книжката „Носиш ли си корсета?“ е създадена в подкрепа на деца, който преминават през корсетолечение. В нея са събрани полезни съвети, които децата и техните родители могат да приложат в ежедневието, за да преодолеят по-лесно трудностите, с които ще се сблъскат по време на лечението с корсет.

прочети още

Оригиналните продукти на TheraBand са успешно приложими при лечението на сколиоза. Все повече кинезитерапевти предпочитат да използват в практитката си оригиналните TheraBand еластични ленти, уредите за баланс и проприорецепция.

прочети още

Базов курс „Еластично съпротивление, проприоцептивна тренировка и миофасциална релаксация във физикалната терапия и спорта“ Вие избирате мястото и датата на събитието, ние идваме, за да ви обучим! Адаптираме програмата спрямо Вашата практика!

прочети още

Използвате ли IASTM във вашата клиника? Посетете безплатния уебинар, за да научите нови мобилизационни техники, с които да използвате вашия IASTM по нов начин.

прочети още

Регистрирайте се сега! Научете най-новите тейпинг техники за долен крайник с кинезиологичен тейп на TheraBand Cramer с физиотрепавета Андре Лабе

прочети още

20-21 октомври 2018г., София Усъвършенствайте клиничната ефективност чрез употребата на леснодостъпно оборудване като ластици, топки, баланс борд, флекс бар, фоум ролер с нов подход при използването им.

прочети още